Reviewartikel om röstpatienters självskattning

Journal of Speech, Language and Hearing Research: Francis et al. (2017)  Voice-Related Patient-Reported Outcome Measures: A Systematic Review of Instrument Development and Validation   "Questionnaire measurement properties varied widely. Important thematic deficiencies were apparent: (a) lack of patient involvement in the item development process, (b) lack of robust construct validity, and…
Läs mer...

Ny patientlagen gav inte patienterna mer inflytande

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2017-03-14: Patientlagen trädde i kraft den 1 januari 2015 med syftet att stärka och tydliggöra patienternas ställning. Vårdanalys utvärdering som publicerades den 14 mars visar inte på något förbättring sedan lagen infördes och vad gäller tillgänglighet, information och delaktighet pekar patienternas erfarenheter dessvärre på försämringar.…
Läs mer...

Studie bekräftar nyttan av intensiv språkträning efter stroke

Dagens Medicin; The Lancet: En tysk, randomiserad studie med totalt 158 deltagare, publicerad i The Lancet , bekräftar att intensiv språkträning i mer än 10 timmar per vecka förbättrade patienternas språkförmåga även vid kronisk afasi. Monica Blom Johansson, logoped och universitetslektor vid Uppsala universitet, menar att studien är välgjord och…
Läs mer...

Region Skåne genomför upphandling av dyslexiutredningar

Den 22 mars kommer Region Skåne att annonsera att en upphandling av ”logopedinsatser” för Skånes invånare, med inriktning mot skolbarn och skolungdomar upp till 18 års ålder, kommer att genomföras.  Uppdraget kommer att bestå av dyslexiutredning av barn och ungdomar i Skåne Län. Underlaget består av ca 400-500  utredningar per…
Läs mer...

Vem får göra vad i vården?

Socialstyrelsen har lanserat en ny webbplats med information om vem som får göra var i svensk hälso- och sjukvård och tandvård  Webbplatsen har skapats utifrån ett regeringsuppdrag som handlar om att underlätta utvecklingsarbeten inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen uppdrag gick ut på att komplettera och sprida den information som fanns…
Läs mer...

Utvärdera kommunikativ delaktighet hos förskolebarn

I en färsk studie i Journal of Speech, Language and Hearing Research (e-publicerad men ej i tryckt version än!) har Sandra Neumann med kollegor undersökt validitet och reliabilitet i instrumentet FOCUS-G, en auktoriserad översättning av ett befintligt engelskspråkigt verktyg för att mäta kommunikativ delaktighet hos förskolebarn. Föräldrar till barn med typisk språkutveckling respektive…
Läs mer...
Fackligt

Massor av aktivitet på den europeiska logopedidagen

6 mars gick den europeiska logopedidagen av stapeln och det verkar ha rått ovanligt mycket aktivitet runt om i landet. Särskilt vill vi uppmärksamma följande: Debattinlägg i UNT: För få logopeder Debattinlägg i Folkbladet: Äldre ska inte behöva svälta Radioinslag i P4 Västmanland med Västeråslogopeder Europeiska Logopedidagen på Slofs hemsida Tipsa…
Läs mer...

Resurser om taldyspraxi

USA:s logoped- och audionomorganisation ASHA sammanställer en massa matnyttig information på sin hemsida, till exempel om taldyspraxi, som är en motorisk talstörning. Barn med taldyspraxi har svårigheter med ljud, stavelser och ord, vilket inte beror på muskelsvaghet eller pares. Istället har man svårigheter med planering och koordination av talrörelser. Det…
Läs mer...