Föreläsningar från Lundasymposium nu på UR Play!

Nu hittar ni föreläsningarna från det fullmatade och högintressanta symposiet "Lyssna, förstå och lära i tid" på UR Play! Länkar till en del av föreläsningarna kommer här, botanisera på Finns det någon specifik språkstörning? Courtenay Norbury Ojämlikhet i tidig kommunikation Julie Dockrell Behandla barn med språkstörning Olof Sandgren   Tidigare blogginlägg…
Läs mer...

Ljus framtid för skollogopedi

I senaste numret av tidningen Logopeden intervjuades Marika Habbe som arbetar som logoped på Resurscenter tal och språk. Ett av samtalsämnena var slutbetänkandet ”Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar”*. Marika Habbe, logoped på Resurscenter tal och språk (Foto:Signe Tonér) –Vi logopeder…
Läs mer...

Skolor som brister i särskilt stöd brister ofta i elevhälsan

Skolinspektionen:  Skolor som inte klarar att ge eleverna det särskilda stöd de har rätt till tenderar att också ha brister i arbetet med elevhälsan. Det visar en tematisk analys av Skolinspektionens statistik för första halvåret 2016. Brister i särskilt stöd är den näst vanligaste orsaken till att skolor anmäls till…
Läs mer...

Dagens dyspraxikurs!

Idag var det dags för taldyspraxikurs i Svenska Logopedförbundets regi! Susanne Rex presenterade bland annat det dynamiska bedömningsmaterialet DYMTA. Talyspraxi är en talmotorisk funktionsnedsättning. Musklerna i sig är inte påverkade utan det handlar om brister i planering, samordning och programmering av talrörelserna. Barn med taldyspraxi behöver kontinuerlig talträning av hög intensitet för…
Läs mer...

Artikel om testet SVANTE

Anette Lohmander, Inger Lundeborg och Christina Persson  har nyligen publicerat artikeln "SVANTE – The Swedish Articulation and Nasality Test – Normative data and a minimum standard set for cross-linguistic comparison" i tidsskriften Clinical Linguistics and Phonetics. SVANTE är ett Svenskt Artikulations- och nasalitetsest som kan användas för test av uttal, såväl…
Läs mer...

Barns uppfattning om sin språkstörning

Intressant ny artikel av Rena Lyons och Sue Roulstone: Labels, identity and narratives in children with primary speech and language impairments. En mindre grupp barn i åldern 9-12 år deltog i semistrukturerade intervjuer som analyserades med tematisk analys. Man identifierade två teman: önskade respektive icke-önskade identiteter.  En slutsats som författarna drar,…
Läs mer...

Chefer i vården har flest underställda

Dagens Medicin: Forskningen säger att chefer i vården borde ha relativt få underställda sig, men verkligheten visar på raka motsatsen. Chefer inom vård och omsorg har i snitt 30 personer underställda sig, att jämföra med exempelvis handel som har 12 eller offentlig förvaltning som har nio. Begreppet chef innefattar allt från mindre…
Läs mer...

Myter och fakta om flerspråkighet

För ett par veckor sedan bloggade Anna Eva Hallin på Språkforskningsbloggen om myter och fakta kring flerspråkighet. Den informativa grafiken, framtagen av Kelly Ibanez, har nu översatts av logoped Simon Ottosson, som också har kollat med Kelly Ibanez att bilden får spridas vidare. Det vill vi förstås bidra till, så…
Läs mer...
Fackligt

Nu finns Slof Kronoberg!

Ännu en lokalförening har sett dagens ljus, Slof Kronoberg bildades den 12 september. Nu finns lokalföreningar alltså i Skåne, Kronoberg, Gotland, Örebro, Stockholm och Västerbotten. Vill du vara med och starta lokalförening i ditt län? Hör av dig till Svenska Logopedförbundets koordinator för lokalföreningsutveckling, Anna Aronsson! Mer information finns på…
Läs mer...