Alla ämneslärare måste undervisa i läsförståelse

I ett debattinlägg i DN skriver läsforskarna Gunilla Molloy och Barbro Westlund bland annat om dilemmat med att  lärare inte alltid vet vad som är problemet och inte heller känner till vilket stöd en elev behöver för sin språkutveckling. Molloy och Westlund anser att högstadielärare behöver fortbildning i strategier för läsförståelse.…
Läs mer...

Hederspris till bok om språklig sårbarhet

Studentlitteratur delar ut Kurslitteraturens hederspris till boken Språklig sårbarhet i förskola och skola. Genom att mynta begreppet ger författarna till boken  en mer nyanserad bild av elevers språkliga förmåga och kunskap om hur man arbetar pedagogiskt för att förebygga och lindra sårbarheten.  Kurslitteraturpriset är Sveriges främsta utmärkelse till författare av ny kurslitteratur.…
Läs mer...

Fler skollogopeder i lärarbristens spår

Vi har tidigare rapporterat om att en utökning av antalet logopedtjänster sågs som en potentiell dellösning på lärarbristen i Malmö. Malmös grundskoledirektör Anders Malmquist: - Vi har ett fyrtiotal vakanser. Men eleverna kommer inte att sitta utan vuxna. Vi tar in bästa möjliga som inte är examinerade lärare. Malmö anställer nu bland…
Läs mer...

Orimliga väntetider i Värmland

P4 Värmland: Kötiderna för att få genomgå en dyslexiutredning fortsätter att öka och i Värmland står 250 personer i kö för att få hjälp. Hos Landstinget ser man en ökning i antalet inkomna remisser för dyslexiutredningar, men antalet logopeder är detsamma, vilket innebär att väntetiden nu är upp emot 18 månader. Hör även…
Läs mer...

Språkstörning hos flerspråkiga barn

2014 startade ett projekt vid namn  Multilingual children with SLI – bridging the gap between theory and practice. Detta med anledning av de utmaningar det kan innebära att ge flerspråkiga barn med språkstörning ett bra omhändertagande. Deltagare från sju europeiska länder deltog, framför allt logopeder, speciallärare och forskare. Ett av syftena…
Läs mer...

Skollogpeditips från ASHA

ASHA, den gigantiska amerikanska logoped -och audionomorganisationen tipsar i sin ledarblogg om användbara resurser för skollogopeder. Det passar ju bra så här inför terminsstart! Mnga av tipsen är förstås språkspecifika, men kanske kan användas i samband med engelskundervisning? Några tips som verkar extra användbara: Ted-Ed - korta engagerande utbildningsfilmer om en…
Läs mer...
Forskning och kompetensutveckling

Att utveckla kliniska riktlinjer

Evidensbaserade, nationella kliniska riktlinjer är viktigt för att garantera bästa möjliga logopediska omhändertagande i hela landet. Slof har tagit fram en handbok kring riktlinjearbete som kan användas både nationellt och lokalt. Läs mer om hur Svenska Logopedförbundet stöttar pågående riktlinjearbete och läs gärna vår länksamling till befintliga nationella och internationella…
Läs mer...
Fackligt

Fackliga evenemang

Svenska Logopedförbundets lokala organisation fortsätter att expandera. I maj startade Slof Skåne och näst på tur är Slof Kronoberg som har sitt uppstartsmöte den 12 september. Slof Västerbotten har medlemsmöte den 14 september med facklig grundkurs under ledning av vår ombudsman Emil Pettersson. Även Slof Stockholm har ett medlemsmöte på gång,…
Läs mer...