Logopedartikel bland de mest nedladdade 2016

Pamela Snows artikel Language is literacy is language - Positioning speech - language pathology in education policy, practice, paradigms and polemics var bland de mest nedladdade open access-artiklarna under förra året. Den har hittills blivit nedladdad nästan 6000 gånger och den rekommenderas varmt. Pamela Snow är professor vid LaTrobe-universitetet i…
Läs mer...
Logopedi

Inför den Europeiska Logopedidagen den 6 mars

Den Europeiska logopedidagen går av stapeln den 6 mars - ett utmärkt tillfälle att uppmärksamma beslutsfattare, vårdgrannar och allmänhet vad vi logopeder kan bidra med, särskilt när det gäller områdena dysfagi och ätsvårigheter hos barn. Slofs arbetsgrupp har bland annat tagit fram kortfattade informationsblad om dysfagi och ätsvårigheter som redan…
Läs mer...

Om Optolexia

: Mattias Nilsson Benfatto från Åhus är tillsammans med Gustaf Öqvist Seimyr och Fredrik Wetterhall grundarna till företaget Optolexia. De har under flera år forskat om ögonavläsning på Karolinska Insitutet. År 2013 ledde det till utvecklingen av en metod som kan upptäcka läs- och skrivsvårigheter hos barn. – Vi upplever att det finns ett…
Läs mer...

Bristande kompetens skapar problem för elever med språkstörning

P4 Halland 9 januari: Maria Johansson har en dotter med autism och språkstörning som har missat stora delar av grundskolan.  Maria menar att brist på kompetens och resurser skapade problem i skolan och hoppas att regeringens utredning gör att saker förändras. Skolorna är för passiva när det gäller ogiltig frånvaro i…
Läs mer...
Fackligt

Lokalfacklig utveckling inom Svenska Logopedförbundet

Svenska Logopedförbundets lokala organisation fortsätter att expandera. I maj 2016 startade Slof Skåne,därefter bildades Slof Kronoberg i september och nyligen har även Slof Jämtland/Härjedalen formerats. Lokalföreningarna är ovärderliga när det gäller omvärldsbevakning och opinionsbildning på hemmaplan och utgör dessutom en plattform för kollegial och facklig samverkan oavsett var logopederna har sin anställning.…
Läs mer...

Logopeden Elsa Beckman – ny ung rådgivare i VGR

Skaraborgs Sjukhus: Elsa Beckman, logoped vid Skaraborgs Sjukhus och medlem i Svenska Logopedförbundet, har utsetts till ung rådgivare i Västra Götalandsregionen. Vartannat år utser VGRs regiondirektör Ann-Sofie Lodin ett antal unga rådgivare som ska stötta henne och regionens koncernledningar med perspektiv som kanske inte är självklara för en äldre generation.…
Läs mer...
Fackligt

Logopedforumbloggen 2016

  Kelly Ibanez/Simon Ottosson Så här vid årsskiftet kan det vara kul för den som oftast sitter bakom tangenterna att undersöka vilka blogginlägg som väckt mest intresse under året, så här kommer en Fem-i-topp-lista! Dessutom hade Logopedforum en "all time high" vad gäller antal besök på sidan den 11 november,…
Läs mer...