Internationella stamningsdagen 22 oktober

Igår uppmärksammades stamning över hela världen och i Sverige höll Stamningsförbundet sin medlemskongress. Temat för stamningsdagen var i år ”Stuttering pride – Respect Dignity Recognition”. På Stamningsförbundets hemsida och facebooksida finns länkar till nytt informationsmaterial i form av broschyrer och filmer. Dessutom kan man se den Oscarsbelönade kortfimen "Stutterer" online. Stamningsförbundets…
Läs mer...

Seminarium 20 oktober om kognitivt stöd

Idag anordnade Sveriges Arbetsterapeuter ett seminarium om kognitivt stöd. Från KOM-X i Gävle medverkade logoped Kristin Andrae Kerro och arbetsterapeuten Maria Åkerström och i den avslutande paneldiskussionen företräddes Svenska Logopedförbundet av vice ordförande Maria Karlsson. Hela sändningen finns för eftertittning. Dragningen om kommunikativa hjälpmedel av Kristin och Maria börjar vid…
Läs mer...

Ungdomsbrottslighet och logopedi?

Forskaren och logopeden Nathaniel Swain presenterar sin forskning om logopedi och ungdomsbrottslingar i tävlingen "Three Minute Thesis". Ett växande forsknings- och arbetsområde inom logopedi är språk- och kommunikationssvårigheter hos ungdomar som har begått brott.  Statistik från vårt systerförbund i Storbritannien indikerar att 60 % av young offenders där  beräknas ha någon kommunikativ funktionsnedsättning.…
Läs mer...
Fackligt

Ketty Holmström på Slofs jubileumswebbinarium!

Mindre än en månad kvar till Svenska Logopedförbundets 50-årsjubileum! Ketty Holmström är universitetsadjunkt och programdirektör för logopedprogrammet vid Lunds universitet. Hon disputerade förra året på en avhandling om lexikal organisation hos en- och flerspråkiga skolbarn med språkstörning och kommer att tala över ämnet Hur gör vi nu då? Flerspråkighet och forskning.…
Läs mer...

Kajsa Lamm Laurin en av jubileumstalarna den 11 november

Den 11 november smäller det! Då firar Svenska Logopedförbundet 50 genom att anordna ett fullmatat webbinarium med en mängd högintressanta talare. Nästa på tur att presenteras här är Kajsa Lamm Laurin, författare till boken När ditt barn inte äter, med genomslag också utanför logopedvärlden. Kajsa utreder och behandlar ätsvårigheter, utbildar…
Läs mer...

Jönköping säger nej till patienters rasism

Dagens Medicin: Region Jönköpings län har tagit fram riktlinjer för hur medarbetarna ska hantera situationen när patienters krav blir rasistiska, kränkande eller hotande. Riktlinjerna klargör hur personalen ska agera när patienter kräver vård av en viss behandlare, på grund av exempelvis kön eller etnicitet. Patienten kan välja vårdcentral eller mottagning, men…
Läs mer...

Kompetensutveckling för legitimationsyrken i kommunerna?

Tidsskriften Arbetsterapeuten: Arbetsterapeuternas ordförande Ida Kåhlin skriver i sin senaste ledare att kommunen som arbetsgivare måste ta sitt ansvar och skapa förutsättningar för kompetensutveckling på arbetstid. Precis som logopeder, är arbetsterapeuter en legitimerad yrkesgrupp och med legitimationen följer en skyldighet att arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.  Att skaffa sig…
Läs mer...

Negativt bemötande i skolan kan ge sämre självkänsla hos barn som stammar

Göteborgs universitet: Ett examensarbete i logopedi av nybakade logopederna  Elin Grey och Emelie Grönfors visar i sin studie att negativt bemötande bidrog till en kritisk självbild och till att flera av deltagarna i hade mått dåligt under skoltiden. Tidigare studier har visat att barn i mellanstadieåldern ofta har en negativ syn på…
Läs mer...

Elever med diagnoser måste få rätt hjälp

I Svenska Dagbladet den 29 september skriver Magnus Landgren, Elisabeth Fernell, Christopher Gillberg och Christer Forsell bland annat följande: "Det kan inte vara rätt att elevers behov av utredning av svårigheter, som kan bero på kognitiva/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (till exempel ADHD, autism, dyslexi, språkstörning, intellektuell funktionsnedsättning och motoriska koordinationsrubbningar) och som oupptäckta avsevärt försvårar…
Läs mer...

Barnhälsovården fortsatt ojämlik

Sveriges Radio P4 Gotland:  Det varierar vilken vård som erbjuds beroende på var i landet man bor. Det slås fast när cirka 130 representanter från hela landets centrala barnhälsovårdsenheter är samlade i Visby, 10-12 oktober. Kristin Lindblom är barnhälsovårdsöverläkare i Dalarna och påstår att inte alla landsting följer Socialstyrelsens vägledning och…
Läs mer...