Fackligt

En annan vård är möjlig!

Demonstration i Malmö på söndag den 27 maj På söndag demonstrerar vårdpersonal, patienter och anhöriga för en vård där behoven och inte de ekonomiska incitamenten styr under parollen "En annan vård är möjlig".  Budskapet är bland annat att sjukvårdens ersättning ska baseras på tillit till professionen och utgå från behov, inte…
Läs mer...
Fackligt

Nya specialistlogopeder

Sedan 1 januari 2015 finns möjlighet att ansöka om specialistbevis hos Svenska Logopedförbundets specialistråd. Specialistordningen har tillkommit för att utveckla praktisk och teoretisk kunskap, främja kliniskt utvecklingsarbete och skapa möjlighet till formaliserad klinisk karriärutveckling. Den specialiserade logopeden fungerar som kunskapsförmedlare, mentor, metodutvecklare och står för ett vetenskapligt förhållningssätt. De senaste…
Läs mer...
Kompetensutveckling

Språksvårigheter vid ADHD

The Association for Child and Adolescent Mental Health (ACAMH), Journal of Child Psychology and Psychiatry: Hannah Korrel och kollegor publicerade 2017 en metaanalys där man tittade på språkförmågan hos personer med respektive utan ADHD. Totalt ingick drygt 1200 barn med ADHD och 1100 friska kontroller. Språktesterna i de olika studierna som…
Läs mer...
Logopedi

UR Samtiden: Skollogoped Julia Andersson om vad språklig sårbarhet kan innebära och vad skolan kan göra

"Språket är det främsta redskapet för lärande, men hur ser du till att även språkligt sårbara elever kan tillgodogöra sig kunskap i skolan? Julia Andersson ger tips på vad du kan göra för elever som är språkligt sårbara i skolan. Inspelat under Mitt lärande på Södra Berget i Sundsvall den…
Läs mer...
Kompetensutveckling

Varför har vi inte kommit längre i evidensarbetet?

Färsk artikel av Patrica McCabe i International Journal of Speech-Language Pathology, högintressant läsning för dig som är intresserad av tillämpning av evidensbaserad praktik och varför det ibland känns som att det går så trögt! Elizabeth Usher Memorial Lecture: How do we change our profession? Using the lens of behavioural economics to…
Läs mer...
Kompetensutveckling

Norsk studie om telerehab vid afasi

I artikeln Telerehabilitation for aphasia – protocol of a pragmatic, exploratory, pilot randomized controlled trial (Trials 2018, 19:208) beskriver Hege Prag Øra och kollegor planen för en pågående randomiserad studie av effekter av afasibehandling via videokonferens. De norska nationella riktlinjerna rekommenderar minst 5 timmars logopedbehandling i veckan till personer med afasi, men det…
Läs mer...
Övrigt

Ny avhandling om prioriteringar i vården

Linköpings universitet: Mari Broqvist disputerade nyligen på avhandlingen Asking the public – Citizens´ views on priority setting and resource allocation in democratically govererned healthcare”. Mycket tyder på att folk i allmänhet inte är särskilt införstådda med att nya vårdsatsningar leder till att andra patientgrupper får stå tillbaka. Medborgarna tillfrågas sällan om…
Läs mer...
Logopedi

Logoped snackar röst i radio

Logoped Anna Nilsson medverkade i ett radioinslag i P4 Västernorrland i samband med World Voice Day häromveckan.  Anna pratade bland annat om att det borde finnas logopeder på lärarutbildningen för att hjälpa lärarna innan de får allvarliga röstproblem. Hur uppmärksammade ni Världsröstdagen? Mer om evenemang i samband med World Voice Day…
Läs mer...