Myter om alternativ och kompletterande kommunikation del 4

I somras publicerades artikeln "AAC and Families: Dispelling Myths and Empowering Parents" i en av ASHAS tidssrifter. Artikeln är skriven av Ashlyn L. Smith Andrea Barton-Hulsey och Nonye Nwosu och artikelns huvudsyfte är att slå hål på fem myter om AKK. För mer utförlig information och referenser, läs hela artikeln!…
Läs mer...
Forskning och kompetensutveckling

Logopedisk forskning

! Du vet väl att Svenska Logopedförbundet listar alla avhandlingar inom logopedi/av logopeder? För de senaste tre åren länkar vi dessutom direkt till avhandlingarna, bara att klicka vidare! Om du är disputerad logoped och vi har missat dig i vår förteckning, kommentera här i bloggen eller ta direktkontakt med Svenska Logopedförbundet,…
Läs mer...
Forskning och kompetensutveckling

Myter om alternativ och kompletterande kommunikation del 3

I somras publicerades artikeln "AAC and Families: Dispelling Myths and Empowering Parents" i en av ASHAS tidskrifter. Artikeln är skriven av Ashlyn L. Smith, Andrea Barton-Hulsey och Nonye Nwosu och artikelns huvudsyfte är att slå hål på fem myter om AKK. För mer utförlig information och referenser, läs hela artikeln!…
Läs mer...

Myter om alternativ och kompletterande kommunikation del 2

I somras publicerades artikeln "AAC and Families: Dispelling Myths and Empowering Parents" i en av ASHAS tidssrifter. Artikeln är skriven av Ashlyn L. Smith Andrea Barton-Hulsey och Nonye Nwosu och artikelns huvudsyfte är att slå hål på fem myter om AKK. För mer utförlig information och referenser, läs hela artikeln!…
Läs mer...
Forskning och kompetensutveckling

Myter om alternativ och kompletterande kommunikation del 1

I somras publicerades artikeln "AAC and Families: Dispelling Myths and Empowering Parents" i en av ASHAS tidskrifter. Artikeln är skriven av Ashlyn L. Smith, Andrea Barton-Hulsey och Nonye Nwosu och artikelns huvudsyfte är att slå hål på fem myter om AKK. För mer utförlig information och referenser, läs hela artikeln!…
Läs mer...

Färsk artikel om logopedbehanding för barn i skolåldern!

International Journal of Language and Communication Disorders publicerade nyligen en artikel av Ebbels et al.: "Effectiveness of 1:1 speech and language therapy for older children with (developmental) language disorder." Det finns begränsat med evidens vad gäller behandling av äldre barn med språkstörning, särskilt när det gäller elever med nedsatt språkförståelse.…
Läs mer...