Enkätresultat vårdval Stockholm

För en kort tid sedan sände Slof ut en enkät gällande vårdval logopedi i Stockholm, den är nu avslutad och vi analyserar resultaten. Stort tack till er som har medverkat! För en översikt, läs mer på förbundets hemsida! Vi återkommer efter sommaren med en mer djupgående analys och redovisning av svaren.