Logoped Lotta Browall har skrivit ett debattinlägg om hur hon upplever arbetssituationen inom logopedin på Sus. Hon skriver bl.a.

Mitt motto har alltid varit att ha patienten i centrum, men inom Sus känner jag tyvärr inte att förutsättningen för det finns idag. I januari sa jag därför upp mig från min tjänst på avdelningen för röst- och talvård i Lund efter knappt tjugo års arbete inom Region Skåne. Jag upplevde inte längre att jag jobbade i den skånska sjukvården utan i dess ”sjuka vård”, som Hans-Inge Persson benämnde vården i Skåne i sin insändare den 21/1Jag valde att sluta innan jag tvingades ge avkall på kvaliteten i mitt patientarbete. Allt fokus som vi tvingades ha på uppgifter som inte handlar om patientarbete upplevde jag som en tids- och energitjuv. För att göra ett effektivt och bra jobb behöver jag känna stolthet över mitt arbete och den organisation jag arbetar i.