Debattinlägg om arbetssituationen inom logopedin på Sus

Logoped Lotta Browall har skrivit ett debattinlägg om hur hon upplever arbetssituationen inom logopedin på Sus. Hon skriver bl.a.

Mitt motto har alltid varit att ha patienten i centrum, men inom Sus känner jag tyvärr inte att förutsättningen för det finns idag. I januari sa jag därför upp mig från min tjänst på avdelningen för röst- och talvård i Lund efter knappt tjugo års arbete inom Region Skåne. Jag upplevde inte längre att jag jobbade i den skånska sjukvården utan i dess ”sjuka vård”, som Hans-Inge Persson benämnde vården i Skåne i sin insändare den 21/1Jag valde att sluta innan jag tvingades ge avkall på kvaliteten i mitt patientarbete. Allt fokus som vi tvingades ha på uppgifter som inte handlar om patientarbete upplevde jag som en tids- och energitjuv. För att göra ett effektivt och bra jobb behöver jag känna stolthet över mitt arbete och den organisation jag arbetar i.