Föreläsningar från Kommunikationskarnevalen

Flera intressanta föreläsningar finns upplagda på anhoriga.se, bl a om flerspråkighet, AKK och pragmatik med Eva-Kristina Salameh bland mycket annat!