Slof i Almedalen

Sedan ett antal år besöker ledamöter ur Svenska Logopedförbundets styrelse Almedalsveckan för att lägga örat mot marken och snappa upp viktiga samhällstendenser som påverkar logopeders arbetsförhållanden och professionella utveckling. Läs mer på förbundets hemsida!