Katastrofala väntetider

Just nu väntar runt 200 barn på att få komma till ett första besök på barnlogopedmottagningen på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås.

Enligt personalen på mottagningen har man inte uppfyllt vårdgarantin sedan 2012.

Länk till  nyhetsinslag SVT