Gratis artiklar på temat sociala medier och kommunikation

Free access to all articles in a special Issue of Disability and Rehabilitation entitled ’Social Media and Communication’ is now available until 22 August 2015.

Flera handlar om AKK-användare och sociala medier.Du hittar temanumret här.