Rättelse om logopeder i Elevhälsa

I ett tidigare blogginlägg om språkstörning i media smög sig ett fel in, inlägget är nu korrigerat avseende förekomst av logopeder i elevhälsa. SKL:s enkät, som genomfördes under våren 2015, visade att bland de kommuner som hade ytterligare yrkeskategorier utöver de lagstadgade i sina elevhälsoorganisationer, var logopeder den näst största yrkesgruppen. Det innebär att ca 50 av Sveriges kommuner har logoped anställd inom elevhälsa.