Afasinyheter

 

Logoped och Med. Dr. Charlotta Saldert (bild från Sahlgrenska akademins nyheter)

Logoped och Fil Dr Charlotta Saldert (bild från Sahlgrenska akademins nyheter)

Rollspel ger djupare förståelse för patienter med afasi (Sahlgrenska Akademin)

Genom film och rollspel får läkarstudenter leva sig in i hur det är för patienter med afasi och andra kommunikationssvårigheter. Workshopen, som också involverar logopedstudenter, ger de blivande läkarna kunskap om hur de kan hjälpa patienter att få fram vad de vill ha sagt. Kursmomentet har utvecklats av Charlotta Saldert i samarbete med doktoranden Emma Forsgren. Salderts insats belönas nu med Sahlgrenska akademins pedagogiska pris. ftersom logopedstudenter deltar som instruktörer under workshopen får de träning i att instruera andra hur de kan använda kommunikativa strategier, och de får även övning i att bedöma och ge konstruktiv återkoppling. Läs mer på Sahlgrenska akademins nyhetssida!

Undervisningsfilm

 

 

Eldsjäl i Västerås afasiförening (VLT)

 

Anhöriga behöver bättre stöd (Afasiförbundet)

Många anhöriga till personer med afasi går på knäna och behöver få avlastning. De utgör en riskgrupp för att drabbas av egen ohälsa

– Det är dags att kommunerna ger oss anhöriga till personer med afasi ett bättre stöd, säger Eija Räty, som håller i en anhöriggrupp i Afasiföreningen i Stockholms län.

-Det handlar både om att rusta oss med bättre kunskap om afasi redan i akutskedet efter en stroke och att biståndshandläggare, anhörigstödjare samt vårdpersonal måste få bättre kunskaper kring kommunikation med den som har afasi.