Bildstöd i vården

bildstöd

Bildstöd inom vården ger tryggare patienter, snabbare rehabilitering och mindre smärta under själva ingreppet, berättar Ingrid Svensson på Hjälpmedelscentralen och logoped Helene Nilsson för P4 Blekinge.

 

Bilderna är hämtade från Kom Hit – kommunikationsstöd i vårdsituationer.