Allt fler utreds för dyskalkyli

Lärarförbundets tidning Specialpedagogik:

Jonas Walfridsson, logoped vid Talkliniken, Danderyds sjukhus är huvudförfattare till den fokusrapport om dyskalkyli som presenteras på ett seminarium i Stockholms läns landstings regi nu på måndag den 28 september.

De senaste tio åren har Talkliniken sett en kraftig ökning i antalet inkomna remisser. År 2004 tog kliniken emot 40 stycken, förra året var siffran 537.

– Det kan bero på att diagnosen har blivit mer känd. Det kan också hänga ihop med att många elever har det kämpigt i matte och att lärarna saknar tid och resurser att hantera det. Ett starkt tryck från föräldrar kan också bidra till en viss överremittering, tror Jonas Walfridsson.

– Det händer att skolhälsovården skriver i underlaget att man inte tror att det rör sig om dyskalkyli men att föräldrarna har en stark önskan om remiss.

Talkliniken vid Danderyds sjukhus ställer diagnosen dyskalkyli i bara 23 procent av sina utredningar. I landstingets rapport jämförs det med fyra privata logopedmottagningar i Stockholms län där över 60 procent av utredningarna lett fram till diagnosen. Jonas Walfridsson tycker att skillnaderna skapar funderingar kring trovärdigheten.

– Man vill ju att bedömningen ska göras likvärdigt överallt, konstaterar han.

 

Som i andra logopediska diagnosområden behövs säkerligen konsensusdiskussioner även inom dyskalkyli!