Nästa vecka är det dags för europeiska dyslexiveckan. ”Rätten att läsa” är årets tema! En hel del arrangemang planeras runt om i landet, vilket man kan läsa om på Dyslexiförbundet/FMLS hemsida. I Lund kommer logoped Johanna Kristensson att prata om användbara hjälpmedel och i Upplands Väsby och i Uppsala ska logoped Sofia Grunér föreläsa om dyslexi och visa aktuella läs- och skrivappar på biblioteket. Logoped Heidi Arppe föreläser om dyslexi och appar på Österåkers bibliotek och Carina Aronsson gör det samma på Vårby bibliotek. I Strängnäs föreläser logoped Hanne Uddling om arbetsminne, språkstörning och dyslexi. På stadsbiblioteket i Halmstad anordnar man Fråga logopeden, en drop-in-verksamhet där föräldrar kan ställa frågor om barns språkutveckling.

Astrid Frylmark föreläser i Falun och Borlänge under veckan.

Sveriges Radio P4 Västmanland rapporterar idag att vuxna ska kunna få dyslexiutredning. Västmanland tillhör de tre landsting som av outgrundlig anledning inte erbjuder läs- och skrivutredningar till vuxna.

Är det några fler aktiviteter på gång runt om i landet? Kommentera gärna här! Dyslexiveckan är ett bra tillfälle att uppmärksamma allmänhet och makthavare på logopeders viktiga roll när det gäller utredning, differentialdiagnostik och hjälpmedelsförskrivning (bland mycket annat)!

Dyslexi ordmoln