My Journey, My Voice

“Listen most carefully to those whose voices are weakest and find it hardest to speak for themselves”

Den brittiska logopedorganisationen RCSLT presenterar utställningen My Journey, My Voice. Utställningen består av fotografier och berättelser och syftar till att öka medvetenheten om funktionsnedsättningar och tillstånd som drabbar kommunikationsförmågan.  Via hemsidan kan man lyssna på berättelser från både barn och vuxna med olika tal-, språk- och kommunikationssvårigheter.

Utställningen är en del av RCSLTs Giving Voice-kampanj