Den 12 november sändes SVT-dokumentären Vem kan hjälpa mitt barn? ”Det är lätt att förstå familjens förtvivlan när 4-åringen säger att hon inte älskar sig själv. Eller när 12-åringen vill ta sitt liv. Men när föräldrarna sökte hjälp hos landstingets barn- och ungdomspsykiatri kände de sig bara utpekade som dåliga mammor och pappor.”

Med anledning av dokumentären har Autism- och Aspergerförbundet gjort ett debattinlägg: Insatser från BUP blir ett anstötligt lotteri, där förbundets ordförande Anne Lönnermark bland annat poängterar vikten av bedömning av kommunikationsförmågan och användning av individuellt anpassade kommunikationsstöd:

 

”Kommunikationssvårigheter vid autism handlar om begränsning i att förstå och uttrycka både verbal och icke-verbal kommunikation.  Det är inte ovanligt att man talar bra men har svårare att förstå språk. Det kan handla om svårigheter att beskriva känslor, artikulera begrepp, och om stereotypt och repetitivt språk. Det finns många sätt att använda visuellt tydliggörande kommunikationsstöd för personer med autismspektrumtillstånd som till exempel Kat-Kittet, samtalsmatta eller olika appar.”

 

autism

Fram för fler logopeder inom barn- och ungdomspsykiatri!