Logopedstudent vice ordförande i Saco Studentråd

Vid Saco Studentråds kongress den 29 november valdes logopedstudenten Malin Påhls till vice ordförande. Läs mer om Malin i SRAT-informationen nr 5/2015 som kommer ut vecka 50.