Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att ta fram ett vetenskapligt underlag och ett kunskapsstöd för att stödja chefer, verksamhetsansvariga, kvalitetsutvecklare och personal inom LSS-verksamheter, Uppdraget är en del i regeringens satsning för att stärka kvalitet, säkerhet och likvärdighet inom verksamhetsområdet ”stöd till personer med funktionsnedsättning” och logoped Marjana Tornmalm var en av utredarna. Utredningen betonar vikten av fungerande kommunikation, t ex att avsaknad av uttryckssätt kan leda till utmanande beteende,  och att personalen behöver anpassa sitt kommunikativa förhållningssätt och jobba med AKK.

Kunskapsstödet består av tre delar:

  • Förutsättningar som identifierats som betydelsefulla för att förebygga och minska utmanande beteende inom LSS-verksamhet.
  • Rekommenderade arbets- och förhållningssätt
  • Olämpliga metoder

Hela kunskapsstödet