Senaste nytt från utredningen om grav språkstörning i skolan!

Skolorna missar elever med grav språkstörning

Regeringens utredare Jan Sydhoff föreslår en ny sorts undervisningsmiljöer samt regionala kunskapscenter.

Jan Sydhoff kommer att föreslå ett nytt stöd till eleverna med grav språkstörning: särskilda kommunikativa miljöer. Det kan vara grupper eller särskilda skolor. Till skillnad från särskilda undervisningsgrupper ska kommunerna få driva dem permanent. Om förslaget går igenom måste skollagen ändras.

Jan Sydhoff vill också att Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, får ett mer proaktivt uppdrag. Den ska söka upp elever med grav språkstörning i stället för att vänta på att skolorna ber om hjälp

Läs mer på Slofs hemsida och i tidningen Specialpedagogik