Theory of Mind hos barn med språkstörning

Forskarna Kristine Kahr Nilsson och Kristine Jensen de López har nyligen publicerat en intressant artikel om språkstörning och Theory of Mind. Studien är en metaanalys av 17 studier med totalt 745 barn i åldrarna 4-12 år och visar att barn med SLI klarade Theory of Mind-uppgifter sämre än åldersmatchade barn med typisk språkutveckling.

Artikeln är publicerad i tidsskriften Child Development

Hur ser det förresten ut bland logopeder i landet? Är det lätt att få tillgång till vetenskapliga artiklar och att hinna läsa dem och diskutera med kollegor? Hur ser det ut för kommunanställda logopeder?