Helping give a voice to people with ALS

Logoped John Costello, som i vanliga fall arbetar med Boston Children’s Augmentative Communication Program, har under kvällar och helger också arbetat med ALS-patienter. Tack vare en privat donation kan arbetet nu formaliseras.