Prins Carl Philip blir beskyddare av Dyslexiförbundet FMLS

Dyslexiförbundet: 

Sedan ett par år tillbaka är Prins Carl Philip en viktig röst för personer med läs- och skrivsvårigheter. Prinsen har offentligt berättat om sin egen dyslexi och vad den har inneburit för honom. 2014 påbörjades ett samarbete mellan Prinsen och Dyslexiförbundet FMLS, vilket bland annat ledde till en uppmärksammad hearing våren 2015 med Prins Carl Philip och hovet, samt Svenska Dyslexiföreningen, Föräldraföreningen för Dyslektiska barn, Dyslexiförbundet FMLS och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Prinsen är från och med 9 december  och fem år framåt Dyslexiförbundets beskyddare.

Radioinslag med Dyslexiförbundets FMLS ordförande

Filmer från dyslexihearingen