CATALISE – konsensus om språkstörning

Nyligen möttes forskare, kliniker och övriga intressenter för att diskutera kriterier och terminologi kring språkstörningar. Medverkade gjorde bland andra Dorothy Bishop, Maggie Snowling och Courtenay Norbury. Konsensusarbete kring språkstörning har försiggått i den engelsktalande delen av världen genom en så kallad Delphi-studie.  Här hemma ligger arbetet med kliniska riktlinjer för språkstörning i startgroparna om jag har förstått saken rätt, mer om detta på Logopedforum så småningom!

Storify från CATALISE-dagarna

CATALISE-presentation