Journal på nätet i Stockholms läns landsting

patient files

Svt Nyheter Stockholm: Under 2016 ska alla invånare i Stockholms län få tillgång till journalen på nätet. Patientjournaler på nätet är en omstridd fråga. I Uppsala var man först ut med nätjournaler för drygt tre år sen och där har kritiken varit hård, bland annat mot att patienter kunnat ta del av tunga sjukdomsdiagnoser på webben innan de pratat med sin läkare.

Stockholms läkarförening förordar att  läkarna måste få en viss tid på sig att kommentera provsvar och att kontakta patienterna. Landstingsråd Daniel Forslund menar istället att patienten själv ska kunna välja om man vill ta del av allt som skrivs i journalen eller om man vill slippa känslig information online.

– Tanken är att osignerade uppgifter ska finnas tillgängliga för patienten om man verkligen vill det, säger Daniel Forslund.

 

Hur tänker logopedkåren om att patienterna kan få tillgång till osignerade journaler? Vilka fördelar kan finnas? Vilka synpunkter bör framföras till SLL? Hur ser det ut på andra håll i landet med journal på nätet för logopedpatienter?

Mer om journal på nätet i Sjukhusläkaren