Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen

Idag deltar representant från Slof i möte kring den pågående utredningen om nationell kvalitetsplan i äldreomsorgen. Syftet är att genom långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2017 och Slof verkar förstås för ökad logopedisk kompetens inom äldreomsorgen, vilket också är ett av förbundets fokusområden. Flera olika intresseorganisationer deltar i arbetet, däribland PRO, som Slof har haft fruktbara samarbeten med genom åren. Mer information om utredningen finns på regeringens hemsida.