Logopedstudent adjungerad i SRATs förbundsstyrelse

Vid förbundsstyrelsens decembersammanträde beslutades att adjungera logopedstudenten Malin Påhls som studentrepresentant i förbundsstyrelsen från 2016. Malin Påhls är också vice ordförande i Saco studentråd.

– Jag är väldigt nöjd och glad över att SRATs förbundsstyrelse nu också får studentrepresentation, säger SRATs förbundsordförande Anitha Wijkström. Det har vi saknat.

Läs mer på SRATs hemsida!