SPSM öppnar dörren för SIS-pengar till förskolan

Arbetar du som logoped i förskola? Har du tankar kring hur arbetet med stöd och anpassning till barnen du möter skulle kunna förbättras?

Specialpedagogiska Skolmyndigheten delar årligen ut sk SIS-medel till Skolhuvudmän för utvecklingsprojekt och analyser som syftar till att skapa likvärdig utbildning, ökad måluppfyllelse eller ökade kunskaper om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning .

I år öppnas en extra ansökningsomgången mellan den 15 februari och 29 april, särskilt för förskolan.

För mer information se

http://www.spsm.se/sv/Vi-erbjuder/Bidrag/Skolor-inom-skolvasendet/Utvecklingsprojekt/

Det går naturligtvis även att söka pengar för projekt inom skola, särskola och vuxenutbildning.