The Communication Trust

The Communication Trust arbetar fram resurser för att möjliggöra ökad delaktighet för barn och ungdomar med tal-, språk- och kommunikationssvårigheter.

Exploring the involvement of children and young people with speech, language and communication needs and their families in decision making- a research project

Involving children and young people with SLCN – a toolkit for education setting