Ny avhandling om autismdiagnostik

Karolinska Institutet: i december disputerade psykolog Eric Zander på avhandlingen ”Standardizing diagnostic assessment of autism spectrum disorder – assets and challenges”.  Zander har framföra allt tittat på hur hur objektiva och tillförlitliga verktygen som används faktiskt är. Trots risken att bedömare kan låta testresultat styra hela diagnostiseringen visar resultaten att fördelarna väger tyngre. De diagnostiska verktygen har visat sig vara väldigt objektiva oavsett vem som genomför testerna och det finns ett stort underlag att jämföra resultat mot.

I senaste versionen av DSM infördes kriteriet funktionsnedsättning. Eric Zander visar att graden av funktionsnedsättning är svårare att definiera än vanliga symptom. Var gränsen sätts kan ha stor inverkan på om ett barn diagnostiseras eller ej.