Disputation idag!

Sahlgrenska Akademin: idag disputerar logoped Maria Sundqvist på en avhandling med titeln: Fine motor timing ability – a study of syllable repetition and finger tapping in adults with developmental stuttering och Parkinson’s disease compared with healthy adults.

Syftet med avhandlingsprojektet är att:

  • Vidareutveckla en testmetod för att undersöka timingförmågan hos personer med olika Parkinsonsjukdomar.
  • Analysera sambandet mellan timingförmåga och artikulatorisk precision samt förståelighet hos friska kontrollpersoner, hos personer med Parkinson’s sjukdom och hos vuxna som stammar.

Om någon timme kan alltså Maria sälla sig till skaran av ca 80 disputerade logopeder!