Kan fler logopeder vara en lösning på lärarbristen?

Sydsvenskan: Malmös skolor kan få  8400 fler elever till 2019, vilket motsvarar en ökning på 43 %. Det saknas lokaler, lärare och minst 400 miljoner kronor, vilket framgår av en larmrapport som nyligen presenterades för ansvariga politiker. Ökningen beskrivs som ”historisk” i rapporten som också varnar för att förutsättningarna att följa skollagen ”kraftigt försvårats”. Lösningsförslag i rapporten: att rekrytera andra yrkesgrupper utöver lärare, som socionomer och logopeder!