Dyslexi och nationella prov

Dyslexi ordmoln

Skånska Dagbladet: 12-årige Malte delade med sig av sina erfarenheter om hur det är att ha dyslexi och hur det känns att bli orättvist behandlad på de nationella proven i svenska. Malte har rätt till att uppgifter upplästa i skolan, han lyssnar på de flesta skolböcker och har rätt att få stavningshjälp – men inte på de nationella proven i svenska. Malte liknar detta vid att inte låta en elev använda glasögon vid nationella proven och skrev ett brev till Skolverkets facebooksida, där han beskrev sin situation.
– Jag har fått ett stort stöd av både lärare, rektor och från klasskamrater, säger Malte, som inte blivit avskräckt av all uppmärksamhet.