Färsk forskning: Return of Voice for Ventilated Tracheostomy Patients

Return of Voice for Ventilated Tracheostomy Patients in ICU: A Randomized Controlled Trial of Early-Targeted Intervention

Freeman-Sanderson, Amy L. BachApplSc; Togher, Leanne PhD; Elkins, Mark R. PhD; Phipps, Paul R. PhD

Färsk RCT-studie visar goda resultat av tidig intervention och ingen ökad risk för komplikationer med in-line-talventil vid mekanisk ventilering hos patienter som vårdades på intensivvårdsavdelning. ”Early intervention significantly hastened return to phonation (…) with no significant effect on duration of tracheostomy cannulation…”