Logopeder bidrar till ökad medvetenhet om flickor i inlärningssvårigheter

P4 Värmland: logopederna Linda Sundin och Elisabeth Miske, beskriver hur flickor med inlärningssvårigheter ofta döljer sina svårigheter. Istället yttrar sig problemen som stress, huvudvärk, ätstörningar eller depression.

– Det är en större grupp än man först kan tro, säger Linda Sundin. Vi märker dem mer och mer.

 

Nu ordnar landstinget en fortbildning för att bland annat skolpersonal och psykiatrin ska lära sig mer om dessa tjejer och hur man hittar dem.

”]