I december 2015 lade Hasse Nordlöf fram sin avhandling ”Prerequisites and Possibilities for Manufacturing Companies to Prioritize and Manage Occupational Health and Safety” vid Högskolan i Gävle.

– Vi intresserade oss för vilka faktorer som bidrar till att man lyckas eller till att ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete hindras, säger Hasse Nordlöf. Vi har en bild av att vi är ganska bra på arbetsmiljöarbetet i Sverige. Ändå visar siffror från Arbetsmiljöverket att ca 50 procent av företagen inte når ända fram.

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete kräver olika saker. Att man är på bollen med jämna mellanrum, att man systematiskt återkommer till att undersöka arbetsmiljön och att man då bedömer riskerna som finns där. Man såg att större, mer ekonomiskt stabila företag,också har ett bättre systematiskt arbetsmiljöarbete, medan de mindre företagen har det svårare. Man är färre personer och har kanske inte personer specifikt avsatta för arbetsmiljöfrågor.

Finns det några heta arbetsmiljöfrågor bland logopeder?