Speechbite: fokus på dysfagi

Månadens fullmatade nyhetsbrev från Speechbite fokuserar på dysfagi. I nyhetsbrevet listas aktuella vetenskapliga artiklar, däribland flera review-artiklar och även RCT-studier.

Open access-artiklar:

The Influence of Food Texture and Liquid Consistency Modification on Swallowing Physiology and Function: A Systematic Review

The individualized rehabilitation interventions for dysphagia: a multidisciplinary case control study of acute stroke patients

Logopeder på Danderyds Sjukhus AB utbildar sjuksköterskor inom dysfagi.

Logopeder på Danderyds Sjukhus AB utbildar sjuksköterskor inom dysfagi.