Rättelse angående taldyspraxi och talapraxi

I samband med Europeiska logopedidagen den 6 mars publicerade vi en del blogginlägg angående årets tema för dagen: taldyspraxi och talapraxi. Det blev inte tydligt i inläggen vilken terminologi som förordas av forskare på området så här kommer ett förtydligande:

taldyspraxi innebär medfödda svårigheter medan talapraxi innebär förvärvade svårigheter. Det innebär alltså att man talar om taldyspraxi hos barn i de flesta fall och hos vuxna benämner man oftast svårigheterna som talapraxi. Blogginläggen är korrigerade:

Europeiska logopedidagen 6 mars

Europeiska logopedidagen: svensk forskning om taldyspraxi och talapraxi

Europeiska logopedidagen 6 mars: nytt normerat bedömningsmaterial!