World Voice Day 2016

Den 16 april är det dags för World Voice Day, en dag som uppmärksammar rösten ur en massa olika aspekter. Årets evenemang finns listade på organisationens hemsida. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla lokala evenemang! Kanske en liten kampanj om lärarröster?

Svenska Logopedförbundet är medlemmar i föreningen World Voice.