Ny arbetsmiljöföreskrift

Från och med 31 mars gäller en ny föreskrift vad gäller organisatorisk och social arbetsmiljö.  Föreskriften reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.Föreskrifterna är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar att bedriva.