Hur ser möjligheterna till behanding ut vid dyspraxi? Erbjuder vi evidensbaserad behandling eller erbjuder vi behandling utifrån vad arbetsgivaren anser skäligt?