Bäst i världen på e-hälsa?

Regeringen och SKL vill göra Sverige världsbäst på e-hälsa.

– Sverige har legat i framkant av digitaliseringen i sjukvården, men det har gjort att vi har byggt in oss i system och gränsdragningar som i dag gör det svårare att utnyttja den potential som finns, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.Den stora utmaningen ligger enligt honom i att få alla olika aktörer att samarbeta och att reformera lagstiftningen.

– Att få en modern lagstiftning är inte lätt och det finns många olika intressen men det är helt nödvändigt för att vi ska kunna ha en digitalisering  av sjukvården, säger Gabriel Wikström.

Sveriges Radio intervjuade Afasiförbundets Lisa Gunnarsdotter, som betonade integritetsaspekter. Hon lyfter fram att det måste finnas alternativ. Många personer klarar inte inloggningar, e-legitimation och bank-id.

– Jag ser framför mig att många personer behöver ta hjälp av andra för att komma åt det som e-hälsan erbjuder. Då kommer man in på integritetsproblem, om jag måste ha någon annan som ska se till att jag kan komma in och boka tid och beställa recept och så vidare, säger Lisa Gunnarsdotter.