DYMTA är här!

image

I samband med Slofs pågående dyspraxikurs visas och presenteras DYMTA, ett svenskt test för bedömning av taldyspraxi hos barn. DYMTA står för dynamisk motorisk talbedömning och är ett test utvecklat i syfte att bedöma talmotorisk förmåga hos barn med talstörning där man misstänker taldyspraxi. Resultatet ger underlag för såväl diagnosti­sering som intervention och kan ge information om grad av svårighet. Bakom DYMTA står Susanne Rex, Anita McAllister och Kristina Hansson.