Om ätsvårigheter hos Malou

14 mars medverkade logoped Kajsa Lamm Laurin i Malou Efter tio och berättade om sitt expertområde: barn som inte äter. Fortfarande är det många som inte känner till att logopeder har mycket kunskap kring olika typer av ätsvårigheter. Mycket bra att Kajsa är så aktiv, nu gäller det för övriga logopeder att hänga på och dra nytta av det stora intresse som finns för ätproblematik hos barn!