Svenska Logopedförbundet tillsätter en arbetsgrupp för att inspirera oss alla till aktiviteter kring Europeiska logopedidagen 2017. Nästa års tema är dysfagi och gruppen behöver kompletteras med ytterligare en eller ett par idérika personer som vill ta fram underlag, trycksaker, webmaterial, miniföreläsningar, filmer, opinionsbildande material eller vad nu gruppen kommer fram till.

Kontakta Signe Tonér, kommunikationsansvarig i Slofs styrelse om du är intresserad!

signe.toner[at]logopedforbundet.se