Ny artikel publicerad i International Journal of Speech-Language Pathology: Language functioning, mental health and alexithymia in incarcerated young offenders av Pamela Snow, Mary Woodward, Monique Mathis och Martine Powell.

Tidigare studier beskriver stor förekomst av språkstörning hos unga lagöverträdare; dock har viktiga korrelat såsom psykisk hälsa och alexithymi fått lite uppmärksamhet. Denna studie undersökte 100 ungdomar i Australien med avseende på språk, alexithymi och psykisk hälsa. 37 % bedömdes ha språkstörning. Alexithymi verkade vara förknippat med psykisk ohälsa snarare än med språkliga svårigheter. Författarna menar att insatser för denna grupp bör utformas kring dessa svårigheter.