Uttalsutbildning för integration

Sydsvenskan: nu har Självbildarna startat sin första uttalskurs med logopeder som pedagoger.

– Visionen är att ha åtta utbildningar igång varje månad till hösten. Vi vill ha små grupper för att utvärdera kurserna på bästa sätt, säger en av företagets grundare, Jakob Svärd. Enligt honom handlar utbildningen inte om att få bort människors brytning från förstaspråken, utan att deltagarna ska lära sig att kommunicera på ett funktionellt sätt. Målet är att integrera människor med annat modersmål än svenska in i samhällssystemet.

– När mina arbetskamrater inte förstår mig börjar jag tveka på mig själv och mitt språk, säger läkaren Alaa Alrawashda, som kom till Sverige rån Syrien för ca två år sedan.

I kursen får Alaa lära sig att betona svenska ord på ett korrekt sätt, att uttala ord rätt och lära sig det svenska språkets taltempo, vilket enligt honom är den största utmaningen då hans modersmål håller ett högre taltempo än det svenska språket.

– Man får utbildning i hur man skriver när man kommer till Sverige, men uttalet tas tyvärr för givet och något som ska komma med tiden, säger han.

Logopederna Harald Emgård och Margareta Unné-Göransson håller i kursen.