Slof Stockholm bjuder in till totalt tre medlemsträffar under 2016, den första äger rum 28 april: hur är facket organiserat och hur kan jag påverka?

Läs mer om medlemsträffarna i Slofs kalendarium!

Till dags dato finns lokalföreningar av Svenska Logopedförbundet i Stockholm, Örebro, Västerbotten och på Gotland. Lokalföreningarna är en viktig länk mellan medlemmarna och Slofs styrelse och har en viktig roll vad gäller lokal opinionsbildning. Är du intresserad av att starta lokalförening i ditt län/din region? Kontakta Slofs koordinator för lokalföreningsutveckling Anna Aronsson.