Obegripligt att spara på specialpedagogik

Vårbudgetens stora neddragning på specialpedagogik möter kraftig kritik, bland annat av Talknuten, Afasiförbundets förening för barn, ungdomar och vuxna med språkstörning och deras anhörigaAnn Ander, Talknutens ordförande:

– Det är en obegriplig prioritering att spara in på de minsta barnen som har behov av specialpedagogisk stöd. Barn med språkstörning har stort behov av specialpedagogik för att klara av skolgången.

Afasiförbundets pressmeddelande