Intressanta rapporter inom funktionshinderområdet

Forsknings- och utvecklingsenheten inom Habilitering & Hjälpmedel, Region Skåne publicerar intressanta rapporter, som utgår från en frågeställning i praktiken, som relateras till aktuell forskning och erfarenhet och leder vidare till en studie på vetenskaplig grund.

Årets publikationer:

Kortare sammanfattningar av rapporterna

Har ni tips på liknande rapporter eller andra intressanta publikationer?