Stamningsgen från människor förändrar hur möss piper

Vetenskapsradion:fem procent av personer som stammar har en avvikande gen men är, förutom stamningen, helt opåverkade av den. För att titta närmare på hur den här genen är kopplad till stamning återskapade amerikanska forskare avvikelsen hos möss.

– Det här är första gången som man har en djurmodell av stamning. Det gör att man kan titta närmare på de genetiska faktorerna, säger Per Alm, lektor och stamningsforskare vid institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet.

 

Referens: Terra D. Barnes et al. ”A Mutation Associated with Stuttering Alters Mouse Pup Ultrasonic Vocalizations”