Hört talas om Begripsam?

Arvsfondsprojektet Begripsam har syftat till att utveckla kunskap och arbetsformer som ska utgöra en plattform för att kunna förbättra den kognitiva tillgängligheten.  Begripsam har pågått i tre år och har samarbetat med många myndigheter och företag, forskare och experter. Projekttiden avslutades nyligen med en konferens, ”Universell utformning i praktiken” som finns tillgänglig på Fungerande Mediers hemsida.