Logopedstudenter hjälper nyanlända med svenskan

Linköpings universitet: under vårterminen har blivande logopeder från Linköpings universitet arbetat ideellt med språkträning för nyanlända flyktingar. Den så kallade språkverkstaden startade 2012 på Röda korsets initiativ för att erbjuda nyanlända språk- och skrivträning. Verksamheten bygger på frivilligt engagemang och det finns ett stort intresse från allmänheten att bli volontärer. När man saknar permanent uppehållstillstånd har man heller inte rätt till SFI och därför fyller Språkverkstaden en viktig funktion.

Läs hela artikeln på Linköpings universitets hemsida!

Finns det liknande initiativ på andra studieorter eller finns det yrkesverksamma logopeder som har engagerat sig på liknande sätt?